kontakty

MADON, s.r.o., Továrenská 4077/37

018 41 Dubnica nad Váhom

Slovensko

 

IČO : 46776087 IČ DPH : SK2023581824

 

Banka : Tatrabanka, a.s. pob. Dubnica n/V

Č. účtu : 2920882674/1100

SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK3611000000002920882674

Spoločnosť je zapísaná v ORSR, Okr. súd Trenčín, oddiel Sro, vl. č. 26761/R

Sme plátci DPH.

 

PREDAJŇA : 0917 279 676 FAKTURÁCIA : 0905 776 687

E-MAIL : spojmat@spojmat.sk

OTVÁRACIE HODINY : Pondelok - Piatok 7,30 hod - 16,00 hod

                                        Sobota 8,00 hod - 12,00 hod

 

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 046/5422 771 fax č.: 046/5420 685 e-mail: tn@soi.sk